Structura

Structura

Posturile pentru funcțiile executive în cadrul ITA GOLDTECH ARAD sunt următoarele:
a. Director
b. Director adjunct
c. Asistent Director
d. Jurist
e. Economist
f. Administrator IT
g. Administrator
h. Consultant