Prima Pagina

Incubatorul de afaceri „ITA Goldtech Arad” a fost fondat de catre Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad in anul 2008 ca entitate a infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, membra a Retelei Nationale de Inovare si Transfer Tehnologic – ReNITT.

Incubatorul de afaceri se adresează creatorilor de întreprinderi tehnologice şi servicii inovative, întreprinderilor existente, în special IMM-urilor şi microintreprinderilor, în procesul dezvoltării lor şi are misiunea de a primi în locaţiile sale, pentru o perioadă de 1,5 – 2 ani, proiectele de întreprinderi rezultate din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi institutelor de cercetare ale Universităţii, ideile inovative din întreprinderi existente, pentru transformarea lor în valoare economică.

„ITA Goldtech Arad” este un centru de valorizare a cercetării pentru crearea de întreprinderi şi formarea de întreprinzători, identificarea proiectelor de materializare a ideilor inovative, evaluarea şi expertizarea acestora, studii de fezabilitate pentru proiecte, studii de piaţă, strategii de marketing şi dezvoltare, elaborarea şi urmărirea planurilor de afaceri, dar şi oferirea de îndrumare personalizată, bazată pe un program de prestaţii variate, ce răspunde tuturor aspectelor cererii efective a întreprinderii inovative.