Realizari

Realizari

Contracte cu finanţare U.E. :
• Grant POSDRU “Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenorială în mediul de afaceri din judeţul Sălaj”
• Grant POSDRU “Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea (RO1)”
• Grant PHARE “Resurse Umane Competente- bază a dezvoltării economiei locale”;
• Grant CBC RO-HU “Networking pentru dezvoltarea economică durabilă”;
Contracte antreprenoriale cu agenţii economici:
• 3 contracte cu AJOFM Salaj privind ”Servicii de Consiliere pentru conceperea si/sau dezvoltarea unei afaceri”.
Comunicări la Conferinţe ştiinţifice internaţionale, în domeniul antreprenoriatului:
• Cea de-a 5-a Conferinţa Ştiinţifica Internaţionala “Management, Economics and Business Development in the new European Conditions” BRNO – Cehia, mai 2007;
• The 3rd European Conference on Entrepreneurship and Innovation, University of Winchester, U.K./ 2008;
• The 2nd International Scientific Conference „Knowledge Economy-Chances & Challenges for SMEs, Reutlingen University, Germany/ 2008;
• New Economics & Complexity – International Conference “ENEC 2008”, Hyperion University, Bucharest/ 2008.
Agenţii economici incubaţi virtual: 18