Selectia proiectelor de intreprinderi

  1. Selectia proiectelor de intreprinderi, pentru intrarea in incubator

1.1 Criterii de selectie a proiectelor
1.2 Etape ale procesului de selectie
1.3 Criterii de acceptare
1.4 Cerere aplicatie

1.1 Criterii de selectie a proiectelor:

Persoanele fizice si intreprinderile care solicita incubarea, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa ofere o afacere noua si inovativa, care prin incubare sa realizeze un transfer tehnologic, introducind rezultatele cercetarii in circuitul economic,
  • afacerea oferita sa dispuna de potential de dezvoltare si sa nu fie mai veche de 3 ani.

1.2 Etapele procesului de selectie:

1.2.1 Se completeaza cererea – aplicatie pentru intrarea in Incubatorul Tehnologic si de Afaceri si se va trimite prin posta la adresa: str. Feleacului nr.1 Arad, cod 310396 sau prin e-mail pe adresa contact@ita-goldtech.ro. Formularul este redactat sub forma unei cereri avand continutul prezentat la pct. 1.4 – Cerere aplicatie ITA GOLDTECH ARAD;

1.2.2 In etapa de pre-acceptare, unul din expertii ITA GOLDTECH ARAD va evalua cererea Dvs. de aplicatie pentru a constata daca indeplineste criteriile minime pentru acceptare. In urma acestei evaluari veti primi o instiintare referitoare la eligibilitate

1.2.3 Daca afacerea Dvs. este considerata eligibila, trebuie sa ne furnizati 3 (trei) copii dupa fiecare din urmatoarele documente:

– Cererea de aplicatie completata si semnata,

– Planul de afaceri al intreprinderii Dvs,

– Raportul financiar curent (daca este cazul),

– Trei referinte de la actuali/fosti parteneri (daca este cazul).

1.2.4 Un grup de experti din cadrul ITA GOLDTECH ARAD va evalua toate aceste documente si va decide in legatura cu eligibilitatea afacerii Dvs.

1.2.5 Daca in urma analizei efectuate, afacerea Dvs. a fost respinsa, ve-ti primi o notificare scrisa a deciziei si motivelor care au condus la acest raspuns.

1.2.6 Daca in urma analizei efectuate, afacerea Dvs. este propusa pentru acceptare, se va trece la pasul urmator care va consta intr-un interviu cu intreprinzatorul sau managerul firmei.

1.2.7 Daca candidatura dvs este acceptata in final, se va stabili o intalnire cu Directorul ITA GOLDTECH ARAD pentru pregatirea contractului.

 

Va rugam sa luati in considerare ca intreg procesul de evaluare si acceptare a cererilor dvs. poate dura intre 14 si 21 de zile lucratoare.

1.3 Criterii de acceptare

Toate cererile de inscriere vor fi evaluate conform urmatoarelor criterii:

  • afacerea sa contribuie la dezvoltarea locala, judeteana sau regionala si sa creeze noi locuri de munca durabile si stabile,
  • sa nu existe indoieli privind moralitatea sau etica in afaceri,
  • eligibilitatea afacerii si potentialul sau de succes,

competentele echipei de conducere a intreprinderii