Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat la seminarul ”Accesarea Fondurilor Structurale pentru Finanţarea Proiectelor de Investiţii în Sectorul Energetic” din Râmnicu Vâlcea din data de 9 august 2012

      Comments Off on Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat la seminarul ”Accesarea Fondurilor Structurale pentru Finanţarea Proiectelor de Investiţii în Sectorul Energetic” din Râmnicu Vâlcea din data de 9 august 2012

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat la seminarul ”Accesarea Fondurilor Structurale pentru Finanţarea Proiectelor de Investiţii în Sectorul Energetic” din Râmnicu Vâlcea din data de 9 august 2012

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat prin prof. drd. Alexandru Savici, consilier în cadrul Incubatorului Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, la seminarul ”Accesarea Fondurilor Structurale pentru Finanţarea Proiectelor de Investiţii în Sectorul Energetic” care a avut loc în data de 9 august 2012 în Râmnicu Vâlcea. Evenimentul a fost organizat de Organismul Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi au participat circa 100 de invitaţi din ţară. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad a fost singura universitate participantă, fapt apreciat de organizatori.
Seminarul a vizat finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării energiei, în contextul combaterii schimbărilor climatice, (POSCCE – Axa 4). Ţinând cont că, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad deţine un număr important de clădiri energofage, avem un mare interes pentru accesarea măsurii 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi – Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mică putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie, a cărei finanţare este preconizată a fi lansată în perioada următoare. În această perioadă , este finanţată măsura 4.1. Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și a sustenabilității sistemului energetic), cu termen 30 oct. 2012.