Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER)

      Comments Off on Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER)

Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER)

Prof. drd. Alexandru Savici, din cadrul Incubatorului de Afaceri ITA – GoldTech al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a precizat că, la ora actuală, piaţa muncii începe să se deschidă spre noi domenii care, în urmă cu doi-trei ani erau inexistente. „Un astfel de domeniu este Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER), specializare care începând cu anul 2011, funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Inginerie şi Informatică de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Programul de studii de licenţă ISER, cu o durată de 4 ani, curs de zi şi 240 credite ECTS, formează specialişti în vederea conceperii, dezvoltării şi implementării sistemelor care produc energie regenerabilă”.
Prof. drd. Alexandru Savici a precizat că, în perspectiva orizontului 2020, unul dintre obiectivele tematice, lansate de Comisia Europeană în noiembrie 2009, în vederea unei dezvoltări durabile este creşterea economică bazată pe cunoaştere, ceea ce înseamnă că educaţia şi cercetarea, inovarea şi creativitatea sunt principalele priorităţi pentru realizarea societăţii europene bazate pe cunoaştere. În acest sens, Senatul UVVG a hotărât înfiinţarea unui centru de cercetare în domeniu, în cadrul căruia studenţii şi specialiştii vor avea oportunitatea abordării programelor de cercetare şi a diseminării cunoştinţelor de specialitate.
„Aceste iniţiative ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, vin în întâmpinarea şi se armonizează cu Strategia Energetică a judeţului Arad pe perioada 2010-2020 lansată în cursul anului trecut de către Consiliul Judeţean Arad. Dacă Primăriile din judeţ ar avea măcar unul din angajaţi instruit şi pregătit în acest domeniu, atunci, urmând această strategie energetică, s-ar putea accesa mult mai uşor proiecte europene, realizându-se economii importante la bugetul comunităţilor”, a precizat Prof. drd. Alexandru Savici.