Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Evaluarea și monitorizarea activităților de inovare și transfer tehnologic” în data de 30 martie 2012, Timișoara

      Comments Off on Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Evaluarea și monitorizarea activităților de inovare și transfer tehnologic” în data de 30 martie 2012, Timișoara

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Evaluarea și monitorizarea activităților de inovare și transfer tehnologic” în data de 30 martie 2012, Timișoara

Sesiunea de comunicări cu tema ”Evaluarea şi monitorizarea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic” face parte din cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile” – Cod SMIS 24120. Proiectul este implementat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) în calitate de beneficiar şi este cofinanţat prin FSE in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii administrative a ANCS în vederea îmbunătăţirii procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de inovare şi transfer tehnologic, pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile.
Consorțiul, format din 16 entităţi, a dezvoltat o metodologie de raportare, evaluare şi monitorizare a activităţilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) care a fost prezentată în cadrul sesiunii. Deasemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele unor studii şi analize despre inovare şi transfer tehnologic în România.