Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Analiza de impact la nivel național a politicii ANCS în domeniul transferului tehnologic și inovării” în data de 29 februarie 2012.

      Comments Off on Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Analiza de impact la nivel național a politicii ANCS în domeniul transferului tehnologic și inovării” în data de 29 februarie 2012.

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Analiza de impact la nivel național a politicii ANCS în domeniul transferului tehnologic și inovării” în data de 29 februarie 2012.

Consorțiul, format din 16 entități (printre care și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad), a realizat documentul „Analiza de impact la nivel național a politicii ANCS în domeniul transferului tehnologic și inovării”, care a fost prezentat în cadrul sesiunii.
Proiectul „Dezvoltarea capacității ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării și al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile” COD SMIS 24120, este implementat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) în calitate de beneficiar și este cofinanțat prin SFE în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacității administrative a ANCS în vederea îmbunătățirii procesului de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice de inovare și transfer tehnologic, pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile.