Misiune

Misiune

• dezvoltarea sectorului IMM-urilor,
• dezvoltarea potentialului inovativ din IMM-uri si din mediul universitar,
• crearea si dezvoltarea start-up-rilor si spin-off-urilor,
• valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice obtinute in universitati,
• institute, centre si laboratoare de cercetari,
• specializarea si perfectionarea continua a personalului la toate nivelurile executive si de management in vederea realizarii de noi produse,
servicii si tehnologii cu valoare adaugata ridicata precum si transferuri tehnologice,
• dezvoltarea curriculelor universitare si postuniversitare cu orientare antreprenoriala

Misiunea ITA GOLDTECH ARAD este indeplinita prin operationalizarea unei oferte integrate de evaluare, indrumare, incubare, formare si asistenta bazata pe o retea complexa de parteneri ai incubatorului inclusiv pe rezultatele Centrului propriu de Cercetari pentru inovare si antreprenoriat.